Szepietowo
A A A

Ogłoszenia

01. 07 .2015

Informacja Burmistrza Szepietowa o utrzymaniu porządku na terenach posesji

Szanowni Państwo

       W celu poprawy estetyki miasta Szepietowa zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. DZ.U. z 2013 r. poz. 1399, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXIII/161/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szepietowo.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

więcej

19. 03 .2015

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w dniu 30 marca 2015 roku

INFORMACJA  BURMISTRZA  SZEPIETOWA

Burmistrz Szepietowa informuje, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów, będzie realizować zgodnie z Umową Nr 11/ZP/2014, zawartą w dniu 2 grudnia 2014 roku na świadczenie usług pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Szepietowo oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Szepietowo” odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Szepietowo w dniu 30 marca 2015 roku.

więcej

09. 03 .2015

Informacja

INFORMACJA

         Gmina Szepietowo informuje, że od września 2015 r. będzie istniała możliwość prowadzenia przedszkola niepublicznego w Szkole Podstawowej w Szepietowie (w miejscu funkcjonującego obecnie przedszkola, które ulega likwidacji z końcem sierpnia 2015 r.).

więcej

02. 03 .2015

Nowy dowód osobisty - Opis zabezpieczeń

Opis zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.

więcej


powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo