Szepietowo
A A A

JUBILEUSZ XV-LECIA DZIECIĘCEGO REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "PODLASIE" Z SZEPIETOWA

    W 2003 roku zrodził się pomysł reaktywowania w Szepietowie zespołu ludowego (w latach 60. - 80. ubiegłego stulecia taki zespół istniał w Dąbrowie-Łazach), a wpadli na niego Stanisław Roch Wyszyński, ówczesny Wójt Gminy i Mirosław Szymański. W 2004 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury, kierowanym wówczas przez Pana Sławomira Halickiego, rozpoczął działalność Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie”. Kierownikiem i choreografem zespołu został Mirosław Szymański, a kierownikiem muzycznym i głównym akompaniatorem Bogdan Drozdowski, którzy po dziś dzień sprawują opiekę artystyczną nad dziećmi. W skład zespołu wchodziła młodzież Publicznego Gimnazjum w Szepietowie. Pierwszy występ zespół zaprezentował jesienią 2004 roku na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie.

Dziś nie sposób wymienić wszystkich nazw miejscowości, gdzie Podlasie prezentowało podlaski strój ludowy, przyśpiewki i taniec. Litwa, Ukraina, Słowacja, Bułgaria, Niemcy, Rumunia czy Macedonia to tylko wybrane z wielu krajów Europy, gdzie nasz dziecięcy zespół ludowy można było spotkać na festiwalach.

W ciągu 15 lat działalności Zespół przyciągał coraz młodsze dzieci, do tego stopnia, że najmłodszym członkiem zespołu występującym na scenie była 4-latka.

Występy sceniczne na terenie powiatu spowodowały, że do zespołu zaczęły zapisywać się dzieci z innych gmin, i tak w przeciągu 15 lat na występach zobaczyć można było dzieci z gminy Szepietowo, Nowe Piekuty, Wysokie Mazowieckie (miasto i gmina), Czyżew oraz Klukowo. Do zespołu w ciągu 15 lat zapisało się ponad 100 dzieci i młodzieży.

„Podlasie” może poszczycić się również wieloma nagrodami zdobywanymi na festiwalach i przeglądach na poziomie regionalnym i ogólnopolskim, m.in.:

  • I miejsce na przeglądzie zespołów tanecznych „Wesoły Pląs” w Czyżewie,
  • wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Bielsku Podlaskim,
  • Dwukrotnie I miejsce, III miejsce i wyróżnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych ,,Folklor na Bank” w Brańsku i wiele innych.

DRZPiT „Podlasie” uczestniczy również we wszystkich uroczystościach gminnych (obchody Świąt Narodowych, Zielonych Świątkach, Dożynkach Gminnych, Dniach Szepietowa) oraz w świętach kościelnych.

Na Jubileusz XV-lecia Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „PODLASIE” otrzymał 21 kompletów nowych strojów scenicznych. Było to możliwe dzięki realizacji projektu: Zakup strojów ludowych dla Regionalnego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”, w ramach „Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego”.
Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego wyniosło 15 000,00 zł. Udział własny, w wysokości 17 705,70 zł, pokryto ze środków budżetowych Gminy Szepietowo, z udziałem funduszy sołeckich Szepietowa 9 000,00 zł oraz wsi Dąbrowa-Wilki 1 000,00 zł i Dąbrowa-Dołęgi 500,00 zł.

16 listopada 2019 roku miała miejsce Uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 15-lecia powstania Zespołu.

Obchody rozpoczęły się w Dąbrówce Kościelnej o godzinie 1530  Mszą Świętą w intencji byłych i obecnych członków DRZPiT „PODLASIE” oraz w intencji  Ś.P. Stanisława Rocha Wyszyńskiego Burmistrza Szepietowa i współzałożyciela Zespołu. Oprawę muzyczną opracował i poprowadził Dyrektor GOK w Szepietowie Tomasz Paduch, on również zadbał o przygotowanie wokalne dzieci. Mszę Świętą koncelebrowali ks. kan. Andrzej Latkowski, ks. kan. Stanisław Śliwowski oraz ks. kan. Andrzej Stypułkowski.

Po mszy wszyscy obecni udali się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty i znicze w miejscu pochówku Stanisława Rocha Wyszyńskiego. Kwiaty i znicze złożono również pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej, w hołdzie wszystkim walczącym za Ojczyznę.

O godzinie 1700  rozpoczęła się Uroczysta Gala Jubileuszu. Prowadzenie koncertu wzięli na siebie rodzice członków zespołu. Powitano zaproszonych gości i wszystkie firmy, które w przeciągu 15 lat aktywnie wspierały Zespół.

Zgromadzeni uczcili minutą ciszy pamięć Stanisława Rocha Wyszyńskiego – współzałożyciela zespołu, po czym przedstawiona została krótka historia Dziecięcego Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” z Szepietowa.

W trakcie Gali Jubileuszowej przeprowadzono również zbiórkę pieniędzy na leczenie Kingi, byłej tancerki „Podlasia”, która walczy z bardzo ciężką chorobą.

W atmosferę Jubileuszu krótkim koncertem wszystkich zgromadzonych wprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK w Szepietowie. Na ludową, jak również na taneczną nutę, zaśpiewały „Grzeczne Dzieci”, tj. zespół wokalny GOK.

Potem na scenę wyszedł Dziecięcy Regionalny Zespołu Pieśni i Tańca „PODLASIE”. Nie był to zwykły koncert. W podlaskie tańce i śpiewy dzieci wpleciony został występ absolwentów zespołu (od początku jego działania) oraz krótki pokaz chodzonego przygotowany przez rodziców.

W końcu nadszedł czas podsumowania. Na scenie gratulacje składali Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Burmistrz Szepietowa Robert Wyszyński wraz z Dyrektorem GOK w Szepietowie Tomaszem Paduchem oraz, w imieniu Rady Miejskiej w Szepietowie, jej prezydium w osobach Grzegorza Żochowskiego, Mariana Kruszewskiego i Witolda Moczydłowskiego.

Gratulacje składali również absolwenci zespołu oraz liczne delegacje, a były wśród nich: delegacja Klubu Seniora „Złoty Wiek” z Szepietowa, delegacja Stowarzyszenia „ArtSzep” z Szepietowa, delegacja Zespołu „Małe Podlasie” z Siemiatycz, delegacja „Mazowi” z Wysokiego Mazowieckiego, delegacja Zespołu „Ciechanowiec” z Ciechanowca, delegacja Zespołu „Skowronki” z Brańska, delegacja Zespołu „Podlaskie Kukułki” z Bielska Podlaskiego oraz wielu przedstawicieli zgromadzonych firm i instytucji.

Uwieńczeniem uroczystości był wspaniały tort, którym Zespół poczęstował wszystkich zgromadzonych.

Dzieci z DRZPiT „Podlasie” serdecznie dziękują za upominki, pamiątki i niezliczone słodkości, które otrzymały na gali, a także za obecność podczas uroczystości.

 Opracował DRZPiT „Podlasie” 

 

Fotografia - Grzegorz Średnicki.

powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo