Szepietowo
A A A

Przykładowe instytucje pomocowe

Przykładowe instytucje pomocowe (z tych placówek najczęściej korzystają osoby uzależnione zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Szepietowo)

 1. Punkt Konsultacyjny: Urząd Miejski w Szepietowie, pok. Nr 2. Specjalista Paweł Kołakowski przyjmuje w ostatni czwartek każdego miesiąca. Informacji osobistej i telefonicznej w tej sprawie będzie udzielać pracownik Urzędu Miejskiego w Szepietowie, pok. Nr 10, tel. 86 30 67 300.
 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie, ul. 1 Maja 25B, 18-210 Szepietowo, tel. 86 30 67 340).
 3. Stowarzyszenie: Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
 4. Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna16 (możliwość rejestracji telefonicznej – 86 21 94 413).
 5. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża, tel. 86 21 66 703.
 6. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza, Plac dr Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, tel. 85 71 91 091, w. 209.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 2.  Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 3.  Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 4. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie
  zmiany szkodliwego wzoru picia.
 5. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 6. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
 7. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 8. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 9. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


Punkt Konsultacyjny nie prowadzi działań w zakresie:

 1. psychoterapii osób uzależnionych,
 2. indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.
powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo