Szepietowo
A A A

IX Powiatowy Konkurs Gimnazjalistów „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna"

26 listopada 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie odbył się IX Powiatowy Konkurs Gimnazjalistów „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”.

Celem konkursu było nabycie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a dzięki temu pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyjęcie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka.

Organizatorzy IX Powiatowego Konkursu „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”:

  • Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie,
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
  • Izba Przyjęć Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu, nagrody dla uczestników oraz poczęstunek zostały ufundowane przez:

-  Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie,

-  Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,

-  Radę Rodziców Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie.

W konkursie wzięło udział 11 trzyosobowych zespołów z gimnazjów powiatu wysokomazowieckiego. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną (test składający się z zadań zamkniętych) uczestnicy pisali indywidualnie. Suma punktów zdobyta przez drużynę była dzielona przez 3, a otrzymana średnia była wynikiem drużyny z testu (maksymalnie drużyna mogła zdobyć 25 punktów). Zadania w części praktycznej wykonywane były przez całą drużynę. W części tej maksymalnie można było zdobyć 28,5 punktów. W sumie z obu części można było uzyskać  53,5 punktów.

Część teoretyczną i praktyczną konkursu opracowała oraz rzetelnie i sumiennie oceniała komisja w składzie: Tomasz Sieńczuk – z-ca komendanta PSP, opiekun konkursu, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, Marcin Stachurski – ratownik medyczny, koordynator powiatowy ratownictwa medycznego, Sylwester Dąbrowski – ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy (przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem), Marcin Załuska – ratownik medyczny, Paweł Kozłowski – ratownik medyczny (przedstawiciele Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem).

Zmagania konkursowe oraz wręczenie nagród odbywały się w obecności kibicujących uczniów gimnazjum, opiekunów drużyn i zaproszonych gości. Zwycięskie zespoły otrzymały śpiwory (miejsce I), plecaki (miejsce II) oraz piłki do siatkówki (miejsce III). Drużyna, która  w tym roku zdobyła najmniej punktów otrzymała, ufundowaną przez PSP w Wysokiem Mazowieckiem, maskotkę – strażaka. Szkołom startującym w konkursie zostały wręczone statuetki, a wszystkim uczestnikom, ich opiekunom, sędziowskiej Komisji oraz zaproszonym gościom pamiątkowe znaczki.

Liczbę punktów zdobytych przez drużyny w poszczególnych konkurencjach oraz końcową klasyfikację przedstawia tabela:

Historia Konkursu

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania:

  • młodzieży za przygotowanie i udział w konkursie, jednocześnie gratulują wszystkim uczestnikom dużej wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • opiekunom za przygotowanie młodzieży do konkursu,
  • sponsorom za ufundowanie nagród oraz poczęstunku dla uczestników konkursu.

Ewa Niemyjska - koordynator Konkursu z ramienia Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie

Fot. Tomasz Sieńczuk

powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo