Szepietowo
A A A

O Szepietowie

Najważniejsze informacje o gminie Szepietowo

Gmina Szepietowo leży w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego przy szlaku kolejowym Warszawa – Białystok oraz przy drodze krajowej Zambrów – Białowieża. Dogodny dojazd umożliwia łatwość komunikacji nawet z odległymi miastami. Teren, na którym znajduje się gmina stanowi pogranicze Mazowsza i Podlasia.

Po I-ej Wojnie Światowej powstały tu pierwsze zakłady pracy, miedzy innymi prywatna cegielnia i instytucje publiczne, jak szkoła i poczta. Miejscowe tereny były zasiedlane w sposób zwarty, tworząc osiedla zwane zaściankami. W regionie występują niespotykane na innych terenach Polski tzw. wsie gniazdowe, które charakteryzują się wspólnymi członami nazw i w większości jednakowymi nazwiskami mieszkańców (np. Wojny-Izdebnik, Wojny-Krupy, Wojny-Szuby, Wojny-Piecki, Wojny-Pietrasze, Wojny-Pogorzel, Wojny-Wawrzyńce lub Średnica-Jakubowięta, Średnica-Maćkowięta, Średnica-Pawłowięta).

Gmina zajmuje obszar 151,9 km2, który zamieszkuje 7.864 mieszkańców, z czego 2.371 w Szepietowie.

Na terenie gminy znajduje się 5 szkół podstawowych i gimnazjum, kino na 180 miejsc i Gminny Ośrodek Kultury.

W gminie jest dobrze rozwinięte rolnictwo, a także istnieją szanse rozwoju przemysłu. Wysoki poziom rolnictwa wynika z dobrej jakości gleb, pracowitości i fachowości rolników. Duży wpływ na poziom rolnictwa ma między innymi znajdujący się na terenie gminy Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz znajdująca się w Wysokiem Mazowieckiem Spółdzielnia Mleczarska „Mlekowita”, która jest jedną z największych w kraju.

Gmina posiada dobrą bazę noclegową – Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie prowadzi hotel na 100 miejsc noclegowych.

Szepietowo posiada komunalną oczyszczalnię ścieków i dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną. Tutejsza Spółdzielnia Mieszkaniowa dysponuje uzbrojonym terenem pod budownictwo. Wszystkie miejscowości z terenu gminy - 48 sołectw ma wodociągi. W celu poprawy warunków życia mieszkańców i ułatwienia działalności podmiotom gospodarczym jednostka samorządu terytorialnego, jako pierwsza w byłym województwie łomżyńskim, założyła sieć telefoniczną na omawianym terenie przez powołanego i utworzonego przez gminę niezależnego operatora – MNI Telecom S.A., dawniej PT "Szeptel" S.A.

Gazociąg średniego ciśnienia przebiega na skraju gminy od strony gminy Wysokie Mazowieckie.

Obecnie prowadzone są liczne modernizacje dróg na terenie gminy, w przyszłości zamierza się podjąć działania w zakresie gazyfikacji gminy.

Gmina oferuje wolne obiekty i nieruchomości z dobrym dostępem do dróg i bocznic kolejowych trasy Białystok – Warszawa z przeznaczeniem na cele produkcyjne, handlowe, spedycyjne oraz zwolnienie z podatków dla nowo utworzonych podmiotów produkcyjnych na 3 lata w zakresie podatków lokalnych.

Gmina poszukuje inwestorów w branży produkcji przemysłowej i przetwórstwa rolnego. W przypadku rentownego i wiarygodnego przedsięwzięcia, polegającego na utworzeniu nowych miejsc pracy gmina jest przygotowana do wsparcia kapitałowego. Dogodne położenie może umożliwić zatrudnienie dużej ilości osób, nawet z terenu innych gmin.

Bliskość Warszawy i granicy państwa powinna być zachętą do inwestowania na terenie gminy Szepietowo i nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych z miejscowymi firmami.

powrót
sbr-bank
koło wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta Szepietowo