Szepietowo
A A A

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie - informacje

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1356. ze zm.), w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 48/2015 Burmistrza Miasta Szepietowo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie.


Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Miasta Szepietowo, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie, Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Publicznego Gimnazjum w Szepietowie. Działalność komisji ma charakter społeczny. Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren miasta i gminy Szepietowo w następującym składzie:
Przewodniczący – Elwira Zaręba
Sekretarz – Grażyna Werpachowska

Członkowie:

  • Barbara Wyszyńska
  • Grzegorz Godlewski
  • Jerzy Łuniewski

Kontakt bezpośredni w Urzędzie Miejskim w Szepietowie, pok. Nr 12, tel. (86) 4-760-132, wew. 314.

 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji programu za 2015 rok

powrót
sbr-bank
koło wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta Szepietowo