Szepietowo
A A A

Analizy Porównawcze Potencjału Rozwojowego

Gmina Szepietowo

Grupa porównawcza nr 23 zawiera 192 gminy.

Opis: Gminy i miasta o zasobach znacznie poniżej średniej, od 6 do 12 tys. mieszkańców.

Wydatki inwestycyjne gminy w zł na 1 mieszkańca w roku 2004

 

Procent dochodów zainwestowanych przez gminę w roku 2004

 

powrót
sbr-bank
koło wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta Szepietowo